[google-maps width='100%' lat=48.2058297 lng=16.98016670000004 zoom=16 scrollwheel=true panControl=true iconurl='/absolute/path/to/marker/icon.png']

Naša ambulancia
MUDr. Karin Valdnerová
Eisnerova 6, 841 08, Bratislava,
Devínska Nová Ves

[/google-maps]


Ambulancia sa nachádza v Devínskej Novej Vsi na Eisnerovej ulici. Má zabezpečený bezbariérový prístup a v jej bezprostrednom okolí nie je problém s parkovaním. V blízkosti ambulancie sa nachádza niekoľko lekární.

Domov